Trafikte Adap

İnsanlar toplum hayatında yaşamak zorundadırlar. Toplumda kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri bir kurala bağlanmıştır. Toplumda normal davranış şekilleri, karşılıklı geçinme usulleri, nezaket ve görgü kuralları anlamına gelmektedir...

13.05.2019

Trafikte Heyecan Ve Stres

Trafikte heyecan, heyecanı etkileyen faktörler ve heyecanı kontrol altına alma ile trafikte stres, stresi etkileyen faktörler ve trafikte stresle başa çıkma...

11.05.2019

Trafik Kültürü

Bilinçli, sorumluluk sahibi sürücü ve yayaların yetiştirilmesi ancak eğitim ile gerçekleşebilir.Kazaların önüne geçebilmek ve güvenli bir sürüş deneyimi ise trafik kurallarına uymaktan geçmektedir...

09.05.2019

Trafik Psikolojisi

Trafikte sürücülerin birbirlerini etkilemeleri ve trafikte diğer etmenlerin sürücü davranışlarına etkilerinin detayları...

08.05.2019

Trafikte Öz Denetim

İnsan davranışları öz denetim mekanizmasından geçtiği sürece anlamlı bir amaca hizmet eder. Öz denetimin kendisi de insan için bir ihtiyaçtır.

07.05.2019